Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Οι Ταραντίνοι


Κ. Π. Καβάφης (Αλεξάνδρεια, γύρω στο 1890)Θέατρα πλήρη, πανταχόθεν μουσική·
εδώ κραιπάλη και ασέλγεια, κ’ εκεί
αθλητικοί αγώνες και σοφιστικοί.
Του Διονύσου τ’ άγαλμα κοσμεί αμάραντος
στέφανος. Μία κώχη γης δεν μένει άρραντος
σπονδών. Διασκεδάζουν οι αστοί του Τάραντος.

Aλλ’ απ’ αυτά απέρχοντ’ οι Συγκλητικοί
και σκυθρωποί πολλά οργίλα ομιλούν.
Κ’ εκάστη τόγα φεύγουσα βαρβαρική
φαίνεται νέφος καταιγίδα απειλούν.


Κ. Π. Καβάφης, "Οι Ταραντίνοι διασκεδάζουν" [1898],
Αποκηρυγμένα, Αθήνα, εκδόσεις Ίκαρος, 1983.

Πολύ περισσότερα: www.kavafis.gr