Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Πατριωτικόν

Ελλάς πατρίς μου, δεν σ’ αγαπώ,
για σε δεν καίω κι εγώ λιβάνι·
πάντα για σένα κακό θα πω
κι ούτε σου πλέκω ποτέ στεφάνι.

Όμως συγχώρει τον μισητόν,
πατρίς γλυκεία και τροφοδότις·
κι εις τόσο πλήθος πατριωτών
ας είναι κι ένας μη πατριώτης.


Γεώργιος Σουρής, Εις την πατρίδα