Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Όνειρα / Όρια

Salvador Dali, Μαλακό ρολόι τη στιγμή της πρώτης έκρηξης, π. 1954Περί ορίων ο λόγος.
Του χώρου, του χρόνου,
του λόγου. Περί ρευστότητας.
Τα όρια και τα όνειρα.
Τόσοι φθόγγοι κοινοί.
Ένα σύμφωνο διαφέρει.
Η νιοστή δύναμη.
Τα όνειρα κινούν. Τα όρια νικούν;
Πύρρειος νίκη και προσωρινή.
Η Ιστορία των Ανθρώπων είναι μια ιστορία υπέρβασης ορίων.