Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Τάξη
                     Όταν ακούς
                         "τάξη"
              ανθρωπινό κρέας μυρίζει.
Οδυσσέας Ελύτης, Σηματολόγιον, 1974
(εκδόσεις Ύψιλον, 2001).