Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Ενθύμιον

Νίκος Εγγονόπουλος,

Au rendez-vous Allemand,

"Ενθύμιον της κατοχής.

Αθηναία κυρία μπροστά

σε Γερμανό κατακτητή",

ελαιογραφία.


Πηγή: www.engonopoulos.gr