Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Παλιό γράμμα


Pietro Antonio Rotari (1707-1762), Κορίτσι που γράφει ερωτική επιστολή,
ελαιογραφία, περ. 1755, Μουσείο Norton Simon, Pasadena, California.