Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Παλιό γράμμα


Pietro Antonio Rotari (1707-1762), Κορίτσι που γράφει ερωτική επιστολή,
περ. 1755, ελαιογραφία, Μουσείο Norton Simon, Pasadena, California.