Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Ποιος είν' τρελός...


Γ. Σαραντάρης
Ποιος είν' τρελός από έρωτα
Ας κάνει λάκκους στην αυγή
Να πάμε εκεί να πιούμε
Τη βροχή,
Μια που εμείς σε όποια στέγη αράξουμε
Σε όποια αυλή
Ο άνεμος χαλνάει τον ουρανό
Τα δέντρα
Κ’ η στείρα γη
Μέσα σε μας βουλιάζει

                                  16.5.1940

Γιώργος Σαραντάρης, «Ποιος είν’ τρελός από έρωτα»,
Ποιήματα, τόμος Ε’, Αθήνα, εκδόσεις Gutenberg, 1987.