Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Το χέρι του φόβου


Φανταστικό πορτρέτο του Κάλβου
από τον Χρήστο Ρουσέα (1896-1978),
έργο του 1959, Μουσείο Σολωμού
και επιφανών Ζακυνθίων, Ζάκυνθος.


    Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας, ας έχωσι·
θέλει αρετήν και τόλμην
                η ελευθερία.

[…]


Ανδρέας Κάλβος (1792-1869),
«Ωδή Τετάρτη. Εις Σάμον»
(στροφή πρώτη),
Λυρικά, Παρίσι, 1826.