Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Κυκλώπεια

Joseph Mallord William Turner (1775-1851), Ο Οδυσσέας χλευάζει τον Πολύφημο,
ελαιογραφία, 1829, Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.