[...]
Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε.
Μας διώχνουνε τα πράγματα, κι η ποίησις
είναι το καταφύγιο που φθονούμε.

Κ. Γ. Καρυωτάκης, [Είμαστε κάτι...], Ελεγεία: δεύτερη σειρά, 1927.

Ιωάννης Κολώνιας

   (1868-1917)


   ΑΙΝΙΓΜΑ:

Ως μια παλάμη είναι μακρύ και βάζεται στο χέρι,
πράγμα που στο κεφάλι του μια σχισματίδα φέρει.
Έχει το άκρο μαλλιαρό, την κεφαλή του λεία·
μόνο ξερό εργάζεται, αλλιώς δεν έχει αξία.
Κινείται και στο κίνημα την ιδιότητα έχει
από τη σχισματίδα του ένα υγρόν να τρέχει.
Υγρόν όπου τον άνθρωπο στον κόσμο διαιωνίζει
- και αν τις θέλει να μου πει
ότι αυτά είναι ντροπή
θα πω αυτός πως σφάλλεται και κόσμο δε γνωρίζει.

   ΛΥΣΗ: Το όργανον δια του οποίου γίνονται γνωστοί οι ποιηταί, που ενίοτε τυγχάνει να είναι η πέννα από πτερόν χήνας.

Σημ.: Το «Αίνιγμα» περιλαμβανόταν στο ετήσιο σατιρικό ημερολόγιο του Κολώνια, που έφερε τον τίτλο: «Του Κουτούζη Καζαμίας με ολίγας προφητείας, του χιλιοστού εννιακοσιοστού κι ενδεκάτου κι ο σκοπός του γνωστός πάνω-κάτου. Εν Ζακύνθω που λασκάρει κάθε βίδα εγκεφάλου και εκ του τυπογραφείου Μίμη του Καψοκεφάλου. 1910». «Κουτούζης» ήταν ο τίτλος της έμμετρης σατιρικής εφημερίδας που έγραφε ο Κολώνιας στη Ζάκυνθο του 1894.