Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Επίλογος


Κι χι αταπάτες προπαντός.

Τό πολύ-πολύ νά τούς κλάβεις σά δυό θαμπούς προβολες μές στήν μίχλη
Σάν να δελτάριο σέ φίλους πού λείπουν μέ τή μοναδική λέξη: ζ.

«Γιατί», πως πολύ σωστά επε κάποτε κι φίλος μου Τίτος,
«Κανένας στίχος σήμερα δέν κινητοποιε τίς μάζες
Κανένας στίχος σήμερα δέν νατρέπει καθεσττα».

στω.
νάπηρος, δεξε τά χέρια σου. Κρίνε γιά νά κριθες.*
 

Μανόλης ναγνωστάκης, «Επίλογος», Ο στόχος, 1970.
 

* Αντιστροφή της βιβλικής ρήσης: «Μή κρίνετε να μή κριθτε».