Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Θαλασσογραφία...


Κωνσταντίνος Βολανάκης (1837-1907), Ψαρόβαρκα, ελαιογραφία, ιδιωτική συλλογή.