Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Ως τον θάνατο

Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828), Ως τον θάνατο, χαλκογραφία αρ. 55
από Τα καπρίτσια (1799), συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλ. Σούτζου.