Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Τετράστιχο


Δε γνωρίζει από γεράματα η ψυχή,
δεν υπάρχεις ό,τι χρόνος λέγεσαι,
στων πνευμάτων την περιοχή,
Φλόγα, καις, δεν καίγεσαι.


Κωστής Παλαμάς, Ο κύκλος των τετράστιχων, 14, 1929, Άπαντα, Θ΄, εκδ. Μπίρη-Γκοβόστη.